ด้วย โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

 ดังรายการต่อไปนี้

  1. ร้านข้าวราดแกง
  2. ร้านก๋วยเตี๋ยว
  3. ร้านอาหารจานเดียว
  4. ร้านขนม อาหารว่าง
  5. ร้านเครื่องดื่มและน้ำผลไม้

รวมทั้งสิ้นจำนวน 10  ร้าน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครและระเบียบการได้ที่โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 053 – 975144 ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม