โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

63 หมู่ 2 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160

โทรศัพท์ :  053-975 144   โทรสาร : 053-975 144

อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.00 – 16.30 น.

ดูแผนที่ตั้งของโรงเรียน