-สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง (บริเวณหน้าห้องธุรการ) หรือสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 (08.30-16.00 น.)

ลิงก์สำหรับสมัครออนไลน์นักเรียนชั้น ม.1

ลิงก์สำหรับสมัครออนไลน์นักเรียนชั้น ม.4

-สอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4 (อาคารไอยรา) วันที่ 8 พ.ค.64 (08.30-12.00 น.)

-รับมอบตัวและรายงานตัว (บริเวณหอประชุม) ม.1 วันที่ 12 พ.ค.64 (08.30-12.00 น.) ม.4 วันที่ 13 พ.ค.64 (08.30-12.00 น.)

*นักเรียนเปิดภาคเรียนวันที่ 17 พ.ค.64*