ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูวิทยาศาสตร์

Written by admin. Posted in ข่าวรับสมัคร

ด้วยโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  ได้มีการดำเนินการรับสมัครไปแล้วนั้นจะขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังเอกสารแนบ

รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

Written by admin. Posted in ข่าวรับสมัคร

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ได้แก่
1. ชีววิทยา
2. เคมี
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฏาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และครูชาวต่างชาติ

Written by admin. Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

 

ประกาศรับสมัคร ครู และลูกจ้างชั่วคราว

Written by admin. Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวรับสมัคร

mg_5248 img_2211 IMG_5470 _MG_0038 IMG_5361 IMG_6739 _MG_3617 mg_5217