ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

ติดตามพวกเราบนโซเชียลมีเดีย (Follow us on social media)

กิจกรรมล่าสุด

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สิงหาคม 18th, 2023|ปิดความเห็น บน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ภาพบรรยากาศของงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 31 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กองลูกเสือจิตอาสา

สิงหาคม 18th, 2023|ปิดความเห็น บน กองลูกเสือจิตอาสา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม นำโดย นายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้นำกองลูกเสือและเนตรนารี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Languages Gifted Kids

สิงหาคม 18th, 2023|ปิดความเห็น บน Languages Gifted Kids

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “Languages Gifted Kids”กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการใช้ภาษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

หล่อเทียน/ถวายพระพร

สิงหาคม 18th, 2023|ปิดความเห็น บน หล่อเทียน/ถวายพระพร

วันที่ 26 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมกุญชร เนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญานและเดินสวนสนามลูกเสือ

สิงหาคม 18th, 2023|ปิดความเห็น บน พิธีทบทวนคำปฏิญานและเดินสวนสนามลูกเสือ

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การนิเทศการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน จากศน. สพม.ลป.ลพ. 2566

สิงหาคม 18th, 2023|ปิดความเห็น บน การนิเทศการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน จากศน. สพม.ลป.ลพ. 2566

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้รับการนิเทศทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอน โดย คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ จากต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งศึกษานิเทศก์ได้ชื่นชม ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอน นำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม