วันที่ 11-12 กันยายน 2563 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ศึกษา ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่