วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563