วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ณ หอประชุมอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน