วันที่ 24-28 สิงหาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 5 รายการ ประกอบไปด้วย 1. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 2. การแข่งขันโยนไข่นิวตัน 3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 4.การแข่งขัน E-Sport ROV และ 5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ กับ Covid 19” และในวันที่ 28 สิงหาคม ผู้อำนวยการกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน