วันที่ 6 ตุลาคม 2563ท่านผู้อำนายการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมฟังบรรยายจากคณะวิทยากร : หลักสูตรจิตอาสา 904 โดย นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมกุญชร โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม