วันที่ 4-6 กันยายน 2563 นักเรียนชมรมกล้าดีศรีลำพูนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

เข้าร่วมโครงการกล้าดีศรีลำพูน ครั้งที่13 ณ อาคารพัฒนาคุณธรรม วัดแม่สารป่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน